Κότσιφα-Τζανταλία, Νίτσα

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα