Κότσιφα-Τζανταλία, Νίτσα

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
  3. Δημιουργοί βιωματικών έργων
  4. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
  5. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
  6. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
  7. Γυναίκα
    1. Η Νίτσα Κότσιφα-Τζανταλία κατηγορήθηκε για κατασκοπεία στην «Υπόθεση Πλουμπίδη» το 1953. Καταδικάστηκε με δώδεκα χρόνια φυκακή.

  8. Original: AltSol Company - Rules: RDA