Μαρτυρίες μιας διαδρομής - Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παππά, Έλλη (1920-2009)
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
  1. Αθήνα
  1. Μουσείο Μπενάκη
 3. 2010