Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1962
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Μουσείο Μπενάκη. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων και Χειρογράφων
  1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)