Λαζαρίδης, Τάκης [Φιλάρετος]. Απλά μαθήματα ιστορίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαζαρίδης, Τάκης [Φιλάρετος] (1928-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Υπόθεση Μπελογιάννη (Ιούνιος 1950 - Μάρτιος 1952)
  1. W0476
  1. Στα «Απλά μαθήματα Ιστορίας», ο Τ. Λαζαρίδης διέρχεται πειστικά και καλύπτει το ζήτημα των ζητημάτων: γιατί κατέρρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός χωρίς καμιά εξωτερική στρατιωτική επέμβαση ή ένοπλη εσωτερική εξέγερση αλλά αποβλήθηκε από το κοινωνικό σώμα σαν ξένο παρά φύση εμφύτευμα. (. . .) Στις γραμμές που ακολουθούν γίνεται κατ' αρχήν μια προσπάθεια να δοθεί μια πρώτη απάντηση στο καίριο ερώτημα: που βαδίζει ο σύγχρονος κόσμος και, μαζί μ' αυτόν, η πατρίδα μας. Είμαστε συνταξιδιώτες στο ίδιο καράβι και η μοίρα μας είναι δεμένη με τη δική του. Και γίνεται εν συνεχεία μια προσπάθεια να αντληθούν χρήσιμα διδάγματα, «απλά μαθήματα», από μερικές κρίσιμες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA