Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]

 1. Είδος
 2. Μορφές έργων
 3. Ελληνικά
  1. Έργα δράσης [Αρχειακά τεκμήρια, λόγοι, κ.ά.]
  2. Εικονογραφικά έργα
  3. Λογοτεχνικά έργα
  4. Βιωματικά - λογοτεχνικά έργα
  5. Επιστημονικά έργα [Μονογραφίες]
  6. Βιωματικά έργα [Μονογραφίες]
  7. Ερευνητικά έργα [Μονογραφίες]
  1. Στη μορφή «Βιβλιογραφικά έργα προσώπων» εντάσσονται έργα που δημιουργήθηκαν από ένα ως τρία φυσικά πρόσωπα και δημοσιεύτηκαν ως αυτόνομες μονογραφίες. Για να ενταχθεί ένα έργο σε αυτή την κατηγορία πρέπει να έχει έκταση πάνω από 16 σελίδες. Μικρότερης έκτασης κείμενα εντάσσονται στη μορφή «Αρχειακό υλικό».