Αναδρομή στα γεγονότα 1931-2000 και στο ρόλο του ΚΚΕ - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παπαχρίστου, Δημοσθένης Απ. (1917-)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα
 3. 2002
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   Συμπληρωματική παρατήρηση
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   Πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις της περιόδου 1931-1990, όπως τις έζησα και τις έκρινα τότε
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Από τη θριαμβευτική πορεία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1941-1944 στην παράδοση και στην ήττα το Δεκέμβρη 1944 - Ο εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 - Η ήττα και η υποταγή της Ελλάδας στους Αμερικανούς και στη Δεξιά - Το ΚΚΕ και η Αριστερά στην περίοδο 1950 - 2000