Σακελλαρίου, Βασίλης

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Δημιουργοί βιωματικών έργων
  4. Άνδρας
    1. Ο Βασίλης Σακελλαρίου είναι μια από τις ηγετικές προσωπικότητες του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

    1. 767453 ⟶ Σακελλαρίου, Βασίλης
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA