Δημιουργοί βιωματικών έργων

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν συγγράψει έργα που περιέχουν αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους προσωπικές μαρτυρίες από τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1946-1949. Τα έργα αυτά μπορεί να είναι απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, αφηγήματα, χρονικά, μαρτυρίες, συνεντεύξεις κλπ.

  4. Original: . - Rules: RDA