Μαυροειδής, Λευτέρης. Από τον σταλινισμό στην περεστρόικα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαυροειδής, Λευτέρης (1918-2012)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1988
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Σοβιετική Ένωση
  2. Βουλγαρία
  3. Πολωνία
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0492
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA