Γιατρουδάκης, Στέλιος. Η σκιά του χθες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιατρουδάκης, Στέλιος
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1993
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0097
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA