Σακελλαρόπουλος, Τάσος. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος : η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
  2. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Βιογραφίες
  1. Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)
  1. W0496
  1. Το παρόν βιβλίο δεν εστιάζει στο πρόσωπο του Σοφοκλή Βενιζέλου με την παλαιότερη - και βέβαια, παρωχημένη - αντίληψη της «ιστορίας των μεγάλων ανδρών». Αντίθετα, μελετά την πολιτική πορεία του Σοφοκλή Βενιζέλου ως εκφραστή μιας διακριτής συνιστώσας του «αστικού» πολιτικού κόσμου και του χώρου του φιλελεύθερου Κέντρου· χώρου ο οποίος διαμόρφωσε εξελίξεις και κλήθηκε να ανταποκριθεί σε ποικίλες κοινωνικές ανάγκες, διεθνοπολιτικές πιέσεις και πολύπλοκα πολιτικά διακυβεύματα. Η σχετική απουσία μονογραφιών πάνω στα ζητήματα αυτά - ειδικά για την πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία - καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την έρευνα για το μετεμφυλιακό Κέντρο, τόσο ως μια μεγάλη πολιτική οικογένεια όσο και ως πεδίο στο οποίο εκδηλώνονταν πολύμορφες κοινωνικοπολιτικές πιέσεις που είχαν σχηματιστεί κατά τον Μεσοπόλεμο αλλά και κατά την άνοδο του εαμικού ρεύματος και την αντίδραση σε αυτό του πολιτικού συστήματος στη δεκαετία του ’40.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA