Φάκελος Γιαννούλη και άλλα τινά __ : σημειώσεις ενός ελεύθερου σκοπευτή του ΔΣΕ : ανέκδοτα έγγραφα - μαρτυρίες και άλλα πολλά - Αθήνα: Εκδόσεις Άνοιξη, 1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Τσίτας, Δημήτρης (1927-1999)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Άνοιξη
 3. 1992