Τσίτας, Δημήτρης. Φάκελος Γιαννούλη και άλλα τινά…

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσίτας, Δημήτρης (1927-1999)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1992
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γιαννούλης, Γιώργος (1915-1948)
  2. Εκτέλεση Γιώργου Γιαννούλη (Αύγουστος 1948)
  3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0500
  1. Για τον  Γιώργο Γιαννούλη – τον ξακουστό Αντάρτη και αρχηγό του Γράμμου – γράφτηκαν ως τώρα σε εφημερίδες και βιβλία πολλά και από πολλούς. ¨ομως αυτά περιορίζονταν στο τραγικό γεγονός της εκτέλεσής του. Αφήνοντας στη σκιά την ανεκτίμητη αγωνιστική προσφορά του και την ηρωϊκή έξαρση και αυτοθυσία των ανταρτών της Ταξιαρχίας του. […] (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA