Τσουκόπουλος, Αλέκος (1919-1949)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. Φεβρουάριος 1949
  4. Τζίβας (Τεγέα)
  5. Έλληνας
    1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
    2. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)