Οι ήρωες γεννιούνται στη θύελλα : η ζωή και η δράση του μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - Θεσσαλονίκη: Ένεκεν, 2008.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μότσιος, Νίκος (1932-)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Ένεκεν
  3. 2008