Ο εμφύλιος πόλεμος στον νομό Τρικάλων : από την απελευθέρωση ως το τέλος του 1949 - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2017.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Καλόγηρος, Βασίλειος Κ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 3. 2017