Καλόγηρος, Βασίλειος Κ. Ο εμφύλιος πόλεμος στον νομό Τρικάλων : από την απελευθέρωση ως το τέλος του 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καλόγηρος, Βασίλειος Κ.
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2017
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Τρίκαλα (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0511
  1. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει και να εξετάσει το φαινόμενο του Εμφυλίου πολέμου στον νομό Τρικάλων, εκκινώντας από την απελευθέρωση του, τον Οκτώβριο του 1944, ως το τέλος του 1949. Στο πρώτο μέρος της εργασίας δίνεται μια αρκετά σύντομη περιγραφή της περιόδου της Κατοχής και της Αντίστασης και στη συνέχεια γίνεται μια ενδελεχής ανασύνθεση των γεγονότων από την απελευθέρωση των Τρικάλων ως τις εκλογές του 1946, ενώ το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την πορεία προς την ένοπλη σύγκρουση του Εμφυλίου πολέμου, αλλά και την ίδια τη σύγκρουση και τα επιφαινόμενα που αυτή δημιούργησε όσο εξελισσόταν. Τα γεγονότα που συνέβησαν σε τοπικό επίπεδο εντάχθηκαν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, ενώ επιχειρήθηκαν συγκρίσεις και με την κατάσταση που επικρατούσε συνολικότερα στη Θεσσαλία την ίδια περίοδο. Πέρα από μια γεγονοτολογική αφήγηση της περιόδου 1944-1949 επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) ο τρόπος μετάβασης του τοπικού κρατικού μηχανισμού από την κυριαρχία του ΕΑΜ σ’ αυτή των εθνικοφρόνων β) οι πρακτικές των εθνικοφρόνων για τη μείωση της απήχησης της Αριστεράς στον τοπικό πληθυσμό και η στάση της τελευταίας γ) οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά τις εκλογές του 1946 δ) οι πολιτικές επιλογές όξυνσης της κρίσης και μετατροπής της σε στρατιωτική σύγκρουση και ε) οι επιπτώσεις του Εμφυλίου πολέμου στην τοπική κοινωνία

   Από το αποθετήριο της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
  1. Πλήρη ελεύθερη πρόσβαση στο έργο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA