Η ελληνική τραγωδία 1946-1949 : ένας τιτάνειος αγώνας για την ανεξαρτησία και τη διάσωσι της ελληνικής φυλής : φως στ' άγνωστα γεγονότα … - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1973.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Πλούμης, Δημήτριος Αθ. (1894-1993)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1973