Πλούμης, Δημήτριος Αθ. Η ελληνική τραγωδία 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πλούμης, Δημήτριος Αθ. (1894-1993)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1973
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Τρίκαλα (Νομός)
  2. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0510
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA