ΔΣΕ : Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας : (ζητήματα στρατηγικής και τακτικής της ηγεσίας του) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μαλτέζος, Γεράσιμος [Τζουμερκιώτης] (1915-2000)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1984
 4. 364 σελίδες χάρτης
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.4/4
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.507 4 MAΛ
 5. W0512-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA