Μαλτέζος, Γεράσιμος [Τζουμερκιώτης]. ΔΣΕ : Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαλτέζος, Γεράσιμος [Τζουμερκιώτης] (1915-2000)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1984
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0512
  1. Χρειάστηκαν 35 ολόκληρα χρόνια για να αποκαλείται ο συμμοριτοπόλεμος», όπως τον ονόμασε η τυφλή σκοπιμότητα των ημερών της διεξαγωγής του: εμφύλιος πόλεμος. Και θα χρειαστούν ακόμα μερικές δεκαετίες, ως τότε που οι γενεές που τον έζησαν ή πήραν μέρος σ' αυτόν θα έχουν φύγει από τη ζωή, για να προχωρήσει στο έργο της η ιστορία και να τον κρίνει αμερόληπτα και αδέκαστα. [...]
   Συνέβη στην εμφύλια διαμάχη να βρεθώ από την αρχή της ως το τέλος της και σε υπεύθυνες, όσο αρμόδιες και υπεύθυνες μπορούσαν να θεωρηθούν, στρατιωτικές θέσεις, που είχαν την ευθύνη της διεξαγωγής του πολέμου. Θεώρησα υπέρτατο χρέος μου έναντι της ιστορίας, να καταθέσω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος στο θησαυροφυλάκιό της, όσα στοιχεία διέθετα και τις δικές μου εμπειρίες από την άσκηση των καθηκόντων που μου ανατέθηκαν. Και κυρίως, να εκθέσω τις γενικές εκτιμήσεις μου για τη στρατηγική και ταχτική του Δημοκρατικού Στράτου, στην οποία κατ' αποφασιστικό λόγο θα αναζητηθούν και οι λόγοι της ήττας του. [...]
   Οι εκτιμήσεις στις οποίες κατέληξα και παρουσιάζω στις σελίδες που ακολουθούν, προέρχονται από τις προσωπικές εμπειρίες μου και όσα στοιχεία είχα στη διάθεσή μου κατά τη διάρκεια της τριακονταετίας από το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τις έθεσα πολλές φορές υπό επανεκτίμηση και κατέληξα σ' αυτές ύστερα από μακρά επεξεργασία και θεώρηση. Με αίσθημα ευθύνης τις παραδίδω σήμερα στη δημοσιότητα. Και με το θάρρος του μαχητή, στο όνομα αρχών και ιδανικών στα οποία επιμένω και αφιέρωσα τη ζωή μου, θα τις υπερασπίσω.

   (Απόσπασμα από το έργο)

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA