Το "παιδομάζωμα" του 1948-'49 και τα "κάτεργα" της Φρειδερίκης - Αθήνα: Εκδόσεις Πελασγός, 2018.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μπουγάς, Ιωάννης Κ. (1945-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Πελασγός
 3. 2018
  1. Εισαγωγή
   1. Το ιστορικό Παιδομάζωμα των Οθωμανών
   2. Πώς εκτελείτο το Παιδομάζωμα των Οθωμανών
   3. Το ΚΚΕ από το 1940 μέχρι το τέλος του 1947 και το νέο Παιδομάζωμα
   4. Οι αποφάσεις του ΚΚΕ και της Κομινφόρμ για το Παιδομάζωμα
   5. Το ΚΚΕ, με τη βία ή όχι, οδηγούσε τα Ελληνόπουλα "μέσα"
   6. Παιδιά από το Παιδομάζωμα κατέληξαν αντάρτες στον "ΔΣΕ"
   7. Οι χώρες του Παραπετάσματος στις οποίες κατέληξαν τα παιδιά
   8. Αντιδράσεις της Ελλάδος στο εξωτερικό για το Παιδομάζωμα
   9. Εικόνες της ζωής των Ελληνόπουλων και των ομήρων στο Παραπέτασμα
   10. Ο αγώνας για επιστροφή υπό τις σφοδρές αντιδράσεις ΚΚΕ
   11. Επιστροφές παιδιών από την Γιουγκοσλαβία
   12. Οι Παιδοπόλεις ή "Κάτεργα" της Φρειδερίκης
   13. Επίλογος
   14. Βιβλιογραφία