Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Ν. Πως γράφτηκε ο εμφύλιος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Ν. (1946-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Λεωνίδιο (Κυνουρία)
  2. Άγιος Βασίλειος Κυνουρίας
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη του Λεωνιδίου (Ιανουάριος 1949)
  2. Μάχη του Αγίου Βασιλείου Κυνουρίας (Ιανουάριος 1949)
  1. W0517
  1. Οι γραμμές αυτές γράφονται για να μην ξεχαστούν και να μείνουν άσβεστα στις επόμενες γενιές τα γεγονότα της 21ης και 22ας Ιανουαρίου 1949 στο Λεωνίδιο και στον Άγιο Βασίλειο. Στο Λεωνίδιο ήταν ίσως η μοναδική περίπτωση στον εμφύλιο, που οι ίδιοι οι κάτοικοί του αμύνθηκαν με επιτυχία στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση, που δέχθηκαν από τους κομμουνιστές.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Ψηφιακή πρόσβαση στο έργο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA