Η κόκκινη καταιγίδα - Αθήνα: Τυπογραφικός Οργανισμός Αθηνών, 1959.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
    1. Αθήνα
    1. Τυπογραφικός Οργανισμός Αθηνών
  3. 1959