Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. Η κόκκινη καταιγίδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1959
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. W0520
  1. Κατά τον ίδιο τον συγγραφέα το βιβλίο είναι “αφιερωμένο στους αγωνιστές της εργατικής τάξης, οι οποίοι πολεμώντας για τα ιδανικά της ελευθεριας, του πολιτισμού και της δημοκρατίας έπεσαν από τα δολοφονικά χέρια των οργάνων του παγκόσμιου κομμουνισμού”.

   Από τις εκδόσεις Αλφειός
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA