Ο κομμουνισμός με μάσκα και χωρίς μάσκα - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1952.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1952
 4. 156 σελίδες 22 εκατοστά
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΣΒΙ 214229
 5. W0521-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA