Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. Ο κομμουνισμός με μάσκα και χωρίς μάσκα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1952
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. W0521
  1. Ο κομμουνισμός στην Ελλάδα άρχισε τη δράση του από τι 1917. Πέρασε διάφορα στάδια, έλαβε σχήματα πολλά, άλλαξε κατά καιρούς τίτλους, ποτέ όμως δεν ξέφυγε από τη γραμμή που του καθόρισε το Διεθνές Κομμουνιστικό Στρατηγείο. Τα στελέχη του αναθεωρήθηκαν, μπήκαν στο περιθώριο ή απομακρύνθηκαν από τις γραμμές του, τα μέλη του μεταβλήθηκαν πολλές φορές σε φανατισμένους πολεμίους του, ωστόσο όμως αυτός, ως “πολιτική” επιδίωξη παρέμεινε στα πλαίσια, μέσα στα οποία κινούνται τα κομμουνιστικά κόμματα όλων των χωρών. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω καλά τον κομμουνισμό. Τον γνώρισα ως πολιτικό ρεύμα, ως συνδικαλιστική κίνηση, ως κοινωνική εκδήλωση, ως απελευθερωτικό κίνημα, ως εγκληματικό σύνολο. Τον γνώρισα από την καλή του και από την ανάποδη, που λέει ο λαός. Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να εμφανίσω την πραγματική του μορφή, ξεσχίζοντας το προσωπείο του. Δ.Θ.Θ.

   Από τις εκδόσεις Αλφειός
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA