Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. Η Μακεδονία στις φλόγες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1968
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Μακεδονία
  2. Χαλκιδική (Νομός)
  3. Αρδέα
  4. Θεσσαλονίκη
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0522
  1. Αρδέα: Η ματωμένη πορεία του 1945 - Θεσσαλονίκη: Η “αναίμακτος” απελευθέρωσις - Χαλκιδική: Το χρονικό της μεγάλης σφαγής

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA