Κριτσωτάκης, Νικόδημος. Σημαδιακά χρόνια

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κριτσωτάκης, Νικόδημος
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1979
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 03/1946
  1. Κρήτη
  1. W0524
  1. Ιταλοελληνικός πόλεμος - Εθνική αντίσταση ΕΑΜ, ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Μεταδεκεμβριανή κατάσταση στην Κρήτη

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA