Σκανδάμης, Ανδρέας. Η μάχη της Ελλάδος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0531
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA