Παιδούπολη «Αγίας Τριάδος» Θεσσαλονίκης

 1. Οργανισμός
 2. 31 Μαρτίου 1948
 3. 28 Ιουλίου 1950
 4. Θεσσαλονίκη
 5. Παιδουπόλεις
 6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη
  1. H Παιδούπολη «Αγίας Τριάδος» Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου 1958 στο χωριό Αγία Τριάς της Θεσσαλονίκης, στις θερινές εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ. Ο επίσημος τίτλος της παιδούπολης ήταν « Κέντρον Περιθάλψεως Ανταρτοπλήκτων Παιδιών Αγίας Τριάδος ΠΙΚΠΑ».  Στις εγκαταστάσεις της παιδούπολης φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 1.300 παιδιά από χωριά της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας, ηλικίας από 3 έως και 18 ετών.  

 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA