Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη. Παιδόπολις "Αγία Τριάς"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1977
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ημερολόγια
  2. Παιδουπόλεις
  1. Παιδούπολη «Αγίας Τριάδος» Θεσσαλονίκης
  1. W0528
  1. Το βιβλίο ως ενός είδους ημερολόγιο, μας παρέχει, σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή σε μια παιδούπολη, όψεις της καθημερινότητας των παιδιών και το κλίμα που επικρατούσε, κατά τα ιδιαιτέρως δύσκολα έτη του εμφυλίου. Διαβάζοντας το, μπορούμε να έχουμε μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα, διαμεσολαβημένη πάντοτε, για τις παιδουπόλεις. Τα σημεία στα οποία εστιάστηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν κυρίως, τα παιδαγωγικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία εκπαιδεύονταν τα παιδιά, και οι επικρατούσες παιδαγωγικές και ιδεολογικές αντιλήψεις σε ένα κράτος που βρίσκεται σε πόλεμο.

   (Πηγή: Τιφτίκογλου Χρυσοβαλάντου, Η παιδούπολη «Άγιος Δημήτριος» στο Ωραιόκαστρο (1958-2003): Μουσειολογικός νοηματικός προγραμματισμός και σχεδιασμός μιας έκθεσης, Μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2014)

   Ψηφιακό αντίγραφο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA