Παιδόπολις "Αγία Τριάς" - Θεσσαλονίκη: Αυτοεκδόσεις, 1977.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ημερολόγια
  2. Παιδουπόλεις
  1. Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1977