Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000) - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσάμηδες
  2. Μουσουλμανική μειονότητα
  1. Μαντά, Ελευθερία
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
 3. 2004
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ  - 
   ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 
   Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ - ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - SUMMARY - ΕΙΚΟΝΕΣ