Μuslim Albanians in Greece : the chams of Epirus (1923-2000) - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαντά, Ελευθερία
  1. Zymaris, Raymond Philip
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
 3. 2008
  1. The Chams are a little-known Albanian Muslim group that lived in northwestern Greece until 1945 - and so is their history. Little-known does not mean uneventful, however. Two numbers summarize their tragic fate: in 1940, there were close to 25,000 Chams concentrated in an area known as Chamuria in the Epirus region of Greece, just south of the Greek-Albanian border; yet the 1951 Greek census recorded just 127 Albanian-speaking Muslims in the entire country.
   Put otherwise, the historical trajectory of the Chams couldn't be more emblematic of the "dark continent" - the European 20th century.
   This is a history that includes the collapse and dismemberment of traditional multinational empires and the emergence of national states; the failed incorporation of minority groups into these new states; world war, occupation, and civil war; the mobilization of grievances by occupiers and, ultimately, violence and mass displacement. Like the comparable stories of several such groups across Europe, the story of the Chams, all but forgotten during the Cold War, re-emerged after its end, though distorted by competing nationalist frames. Thanks to Eleftheria Manta, we now have an authoritative historical account that covers a span of over seventy years, from 1923 to 2000. [...] (From the publisher)