Ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός στον Εμφύλιο, 1946-50 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1987.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κάντζας, Αλέκος
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 4. 1987