Κάντζας, Αλέκος. Ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός στον Εμφύλιο, 1946-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κάντζας, Αλέκος
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1987
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0537
  1. Πήρα την απόφαση να γράψω αυτό το βιβλίο, έπειτα από τις ζωηρές μνήμες που διατήρησα επί πολλά χρόνια στις δύσκολες εποχές που πέρασε η πατρίδα μας από τον αδελφοκτόνο Εμφύλιο πόλεμο, τα χρόνια 1946 -1950.

   Υπηρέτησα ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός του εθνικού μας στρατού και έζησα από κοντά τις οδυνηρές συνέπειες που είχε η εμφύλια σύρραξη που άφησε πληγές, τραύματα και αναπηρίες στο κορμί της Πατρίδας μας μέχρι σήμερα.

   Νομίζω ότι είμαι ο πρώτος έφεδρος αξιωματικός που γράφω με κάθε λεπτομέρεια όλο το χρονικό διάστημα της θητείας μου από τη στιγμή που παρουσιάστηκα στο στρατό μέχρι την ώρα που απολύθηκα. [...]

   Biblionet
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA