Ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός στον Εμφύλιο, 1946-50 - 2η έκδοση συμπληρωμένη. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1989.

 1. Έκδοση
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κάντζας, Αλέκος
 2. 2η έκδοση συμπληρωμένη
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1989