Στα χρόνια της θύελλας : ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο 1946-1950 - 10η έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 2009.

 1. Έκδοση
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κάντζας, Αλέκος
 2. 10η έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2009