Ελευθερίου, Λευτέρης Π. Συνομιλίες με τον Νίκο Ζαχαριάδη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ελευθερίου, Λευτέρης Π. (1915-1997)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1986
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ζαχαριάδης, Νίκος (1903-1973)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0541
  1. Οι συνομιλίες με το Νίκο Ζαχαριάδη που δημοσιεύονται σε αυτό το βιβλίο, έγιναν στη Μόσχα, τους μήνες Μάρτιο-Ιούλιο 1956, σε στιγμές σημαντικές για το διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, αλλά και για το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν μια περίοδος μεγάλων κομματικών και ιδεολογικών ανακατατάξεων, μετά το 20ο συνεδρίου του ΚΚΣΕ. Στις συνομιλίες αυτές παρουσιάζονται κριτικά και αναστοχαστικά τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 αλλά κυρίως ερμηνεύονται οι αποφάσεις της ηγεσίας του ΚΚΕ πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου

   Από την ιστοσελίδα "Η Ελλάδα από τον Β' Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο"
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA