Τριανταφύλλου, Γιάννης (1922-1997)

 1. Πρόσωπο
 2. 1922
 3. 05 Ιανουαρίου 1997
 4. Ευπάλιο Δωρίδας
 5. Έλληνας
  1. Τριανταφύλλου, Νίκος (1917-1948)
  1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  3. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)