Τριανταφύλλου, Γιάννης. Στον αδελφό μου Νίκο Τριανταφύλλου (αντί για μνημόσυνο) και σ' όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τα ίδια, με το Νίκο, οράματα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τριανταφύλλου, Γιάννης (1922-1997)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1994
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Τριανταφύλλου, Νίκος (1917-1948)
  1. W0545
  1. Βιβλίο αφιερωμένο στον αδελφό μου Νίκο Τριανταφύλλου (αντί για μνημόσυνο) και σε όλους εκείνους που θυσιαστηκαν για τα ίδια με το Νίκο οράματα

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA