Ορφανός, Νίκος Επαμ. Μ' ολάνοιχτα μάτια

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ορφανός, Νίκος Επαμ. (1937-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0540/01
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Μ' ολάνοιχτα μάτια... : παιδικές και εφηβικές μνήμες από την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο στη Σάμο (1940-1950)» που κυκλοφόρησε το 2012 από τις εκδόσεις «Υπερόριος».

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Μ' ολάνοιχτα μάτια... : παιδικές και εφηβικές μνήμες από την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο στη Σάμο (1940-1950)