Συμβολές [σε συλλογικά έργα]

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Επιστημονικά έργα [Συμβολές]
    1. Στη μορφή «Συμβολές σε συλλογικά έργα» εντάσσονται συμβολές φυσικών προσώπων σε συλλογικά έργα, όπως είναι οι συμβολές σε ένα συλλογικό τόμο με θέμα ένα ιστορικό γεγονός ή οι συμβολές σε ένα έργο που περιέχει τις εισηγήσεις σε ένα συνέδριο. Οι «Συμβολές σε συλλογικά έργα» μπορεί να ανήκουν στις τυπολογίες «Βιωματικά έργα (συμβολές)», «Επιστημονικά έργα (συμβολές)» και «Ερευνητικά έργα (συμβολές)».