Σοφούλης, Γιώργος Ι. "Εν ονόματι του Βασιλέως..."

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σοφούλης, Γιώργος Ι. (1944-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0540/09
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Μ' ολάνοιχτα μάτια... : παιδικές και εφηβικές μνήμες από την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο στη Σάμο (1940-1950)» που κυκλοφόρησε το 2012 από τις εκδόσεις «Υπερόριος».

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Μ' ολάνοιχτα μάτια... : παιδικές και εφηβικές μνήμες από την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο στη Σάμο (1940-1950)