Η μάχη των Λεχαινών - Αμαλιάδα: Βιβλιοπανόραμα, 2018.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λούρμπας, Κώστας (1947-)
    1. Αμαλιάδα
    1. Βιβλιοπανόραμα
  3. 2018