Λαδάς, Χρήστος (1891-1948)

 1. Πρόσωπο
 2. 1891
 3. 01 Μαίου 1948
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Κόμμα "Εθνικών Φιλελευθέρων"
  1. Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη