Κόμμα "Εθνικών Φιλελευθέρων"

 1. Οργανισμός
 2. 18 Μαρτίου 1945
 3. 20 Ιανουαρίου 1950
 4. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
 5. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ) (Συνασπισμός πολιτικών κομμάτων)
  1. Γονατάς, Στυλιανός Ε. (1876-1966)
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  2. Λαδάς, Χρήστος (1891-1948)
  1. Το Κόμμα "Εθνικών Φιλελευθέρων" (ΚΕΦ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1945 από τον πρώην στρατιωτικό και πρώην πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά. Ο Γονατάς υπήρξε προπολεμικό στέλεχος του Κόμματος των Φιλελευθέρων αλλά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, διαφώνησε με την πολιτική του κόμματος σχετικά με το "πολιτειακό ζήτημα" καθώς τάχθηκε υπέρ της επιστροφής του Γεωργίου του Β'. Στις εκλογές του 1946 το ΚΕΦ συμμάχησε με τις δεξιές εθνικόφρονες δυνάμεις και συμμετείχε στον εκλογικό σχηματισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ) εκλέγοντας 34 από τους 206 βουλευτές του σχηματισμού

   Πηγές:
   J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, "Μπαϋρον, Αθήνα, 1966
   Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000
   Στυλιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1958

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA