Μουτσογιάννης, Ευστράτιος Ι. (1926-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1926
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
    1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
    2. Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)